Kritiskt vavtal beror av gängans kärndiameter, den kritiska längden, som är lika med lagringsavståndet samt lagringssättet. Programmet hämtar kärndiametern för trapetsgängade skruvar. För kulskruvar bör kärndiametern anges manuellt.

kritiskt_varvtal

OBS! Använd punkt (.) som decimalseparator.

Kritisk längd = lagringsavstånd (Lk) mm
Lagringssätt
Välj trapetsgänga eller kulskruv
Gängans kärndiameter (di) mm
 
Lagringsfaktor (kd)
Kritiskt varvtal (nk) 1/min
Högsta tillåtna varvtal (0.8*nk) (nmax) 1/min