Med en skruvdomkraft kan man på ett enkelt sätt göra en linjär rörelse. Lyftdonet består av en 1-stegs snäckväxel, som på utgången är kraftigt lagrad för att ta stora axiella krafter.

 

Mekanex kan erbjuda ett program av skruvdomkrafter med 11 olika utföranden och som klarar:

  • Laster upp till 3000 kN
  • Hastigheter upp till 12 m/min
  • Slaglängder upp till 10000 mm
  • Vartal upp till 2800 min-1

 

Lyftdon tillverkas i två grundversioner:

 

Grundutförande

Muttern roterar och skruven är vridförankrad.

skruvdomkraft_grundutf

Växeln har en trapetsgängad hålaxel i vilken rörelseskruven löper. Då hålaxeln roterar förflyttas skruven axiellt. Skruven måste då vridförankras, antingen internt eller externt.

 

Löpmutterutförande

Skruven roterar och löpmuttern är vridförankrad.

skruvdomkraft_lopmutterutf

På växelns utgång finns en trapetsgängad rörelseskruv med löpmutter som är fäst med lasten. Då skruven roteras förflyttas lasten.

 

skruvdom_applikationer

Skruvdomkrafter klassisk
Kontakt för mer info