Med en skruvdomkraft kan man på ett enkelt sätt göra en linjär rörelse. Lyftdonet består av en 1-stegs snäckväxel, som på utgången är kraftigt lagrad för att ta stora axiella krafter.

 

Mekanex kan erbjuda ett program av skruvdomkrafter med 11 olika utföranden och som klarar:

 • Laster upp till 3000 kN
 • Hastigheter upp till 12 m/min
 • Slaglängder upp till 10000 mm
 • Vartal upp till 2800 min-1

 

Lyftdon tillverkas i två grundversioner:

 

Grundutförande

Muttern roterar och skruven är vridförankrad.

skruvdomkraft_grundutf

Växeln har en trapetsgängad hålaxel i vilken rörelseskruven löper. Då hålaxeln roterar förflyttas skruven axiellt. Skruven måste då vridförankras, antingen internt eller externt.

 

Löpmutterutförande

Skruven roterar och löpmuttern är vridförankrad.

skruvdomkraft_lopmutterutf

På växelns utgång finns en trapetsgängad rörelseskruv med löpmutter som är fäst med lasten. Då skruven roteras förflyttas lasten.

 

skruvdom_applikationer

Produktområde skruvdomkrafter
Kontakt för mer info

 

SG

 • 5-3000kN
 • Max hastighet 5,6 m/min
 • Trapetsskruv: Tr20x6 – Tr120x16, Tr20x12 – Tr120x32
 • Max slaglängd 10000 mm

KSG högprestanda version av SG med kulskruv

skruvdomkrafter_utan_motor

 

 

BG

 • 2,5-500kN
 • Max hastighet 5,6 m/min
 • Trapetsskruv: Tr14x4 – Tr60x9
 • Max slaglängd 10000 mm

KBG högprestanda version av BG med kulskruv

skruvdomkraft_bg

 

 

Tillval och tillbehör:

 • Ingångsfläns & koppling för motorer
 • Gränslägesbrytare
 • Fallskydd
 • Förslitningslarm
 • Skyddsbälg, spiralfjäderskydd
 • Rostfria versioner, A2 alt A4
 • Utförande med svängkonsol
 • Friktionskoppling