En elektrisk cylinder är ett alternativ till en hydraulisk eller pneumatisk cylinder. En elektrisk cylinder har flera fördelar:

  • Exakt kontrollerad rörelse
  • Möjlighet att låsa cylindern 100% i önskad position (även vid strömbortfall)
  • Ingen risk för läckage
  • Möjlighet att köra flera enheter synkront (mekaniskt eller elektroniskt)

Cylindrarna går att få med motor eller motorfläns för eget val av motor. Även manuell drift med vev/ratt är möjlig. Cylindrarna finns i versioner med trapets- eller kulskruv.

Elektriska cylindrar
Kontakt för mer info