En elektrisk cylinder är ett alternativ till en hydraulisk eller pneumatisk cylinder. En elektrisk cylinder har flera fördelar:

 • Exakt kontrollerad rörelse
 • Möjlighet att låsa cylindern 100% i önskad position (även vid strömbortfall)
 • Ingen risk för läckage
 • Möjlighet att köra flera enheter synkront (mekaniskt eller elektroniskt)

Cylindrarna går att få med motor eller motorfläns för eget val av motor. Även manuell drift med vev/ratt är möjlig. Cylindrarna finns i versioner med trapets- eller kulskruv.

Elektriska cylindrar
Kontakt för mer info

 

ELZ

 • 5-350kN
 • 8-93 mm/s
 • Trapetsskruv: Tr20x6 – Tr100x16, Tr20X12P6 – Tr100X32P16
 • Max slaglängd 2500mm

Skruvdomkraft_ELZ_frilagd

KELZ

 • 15-478kN
 • 5-166 mm/s
 • Kulskruv: KGT 2005- KGT 10020
 • Max slaglängd 2500mm

Skruvdomkraft_ELZ_frilagd

ELZP

 • 6-50kN
 • 24-48 mm/s
 • Kulskruv: KGT1610 – KGT3210
 • Max slaglängd 2500mm

Elzp

PNCE

 • Kraft 3-35 kN (dynamisk last)
 • Max hastighet 1470 mm/s
 • Kulskruv 12×5 – 40×40
 • Slaglängd 30-1500 mm
 • Dimensioner enligt standard för luftcylindrar, ISO 15552

Elektrisk cylinder PNCE