Mekanex finns i dagsläget representerade i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Huvudkontor och centrallager finns i Sverige där vi sitter i egna lokaler i Sollentuna strax norr om Stockholm. I finska Lojo, väster om Helsingfors, har vi ett försäljningskontor. I Norge och Estland har vi filialer medan Lettland och Litauen sköts från filialen i Tallin, Estland.

Vill du ha kontakt med huvudkontoret eller något av våra utländska kontor/filialer så hittar du kontaktuppgifter nedan.

Sverige

Mekanex Maskin AB

Huvudkontor och centrallager.
Sjöängsvägen 11
SE-192 72 Sollentuna, Sweden

Tel: +46 8 705 96 60
E-post: info@mekanex.se
Webb: mekanex.se

Finland

Oy Mekanex Ab

Asemanrinne 9
FI-08500 Lohja, Finland
Postadress:
PL 30 FI-08501 Lohja, Finland

Tel: +358 19 32 831
E-post: info@mekanex.fi
Webb: mekanex.fi

Norge

Mekanex NUF

Postboks 1681 Vika
NO-0120 Oslo, Norway

Tel: +47 21 31 51 10
E-post: info@mekanex.no
Webb: mekanex.no

Estland

Oy Mekanex AB Eesti filiaal

Peterburi tee 46
EE-11415 Tallinn, Estonia

Tel: +372 613 98 44
Mobil: +372 545 228 80
E-post: info@mekanex.ee
Webb: mekanex.ee

Lettland

Oy Mekanex AB Eesti filiaal

Peterburi tee 46
EE-11415 Tallinn, Estonia

Tel: +372 613 98 44
Mobil: +372 545 228 80
E-post: info@mekanex.ee
Webb: mekanex.ee

Litauen

Oy Mekanex AB Eesti filiaal

Peterburi tee 46
EE-11415 Tallinn, Estonia

Tel: +372 613 98 44
Mobil: +372 545 228 80
E-post: info@mekanex.ee
Webb: mekanex.ee

Karta över Norden och Baltikumdär Norge, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen är utmarkerade