rmd_tr_fo rmd_tr_df

 

OBS! Använd punkt (.) som decimalseparator.

 

Önskad linjärkraft (F)N
Önskad hastighet (v)mm/s
Stigning (p)mm
Verkningsgrad
 
Vridmoment på skruv (Md)Nm
Skruvens varvtal (n)1/min
1/s
Kontrollera att skruvens kritiska varvtal inte överskrids!
Effekt på skruv (P2)kW
(Ingen hänsyn har tagits till transmissionens verkningsgrad.)