rmd_tr_fo rmd_tr_df

OBS! Använd punkt (.) som decimalseparator.

Önskad linjärkraft (F) N
Önskad hastighet (v) mm/s
Stigning (p) mm
Verkningsgrad
 
Vridmoment på skruv (Md) Nm
Skruvens varvtal (n) 1/min
1/s
Kontrollera att skruvens kritiska varvtal inte överskrids!
Effekt på skruv (P2) kW
(Ingen hänsyn har tagits till transmissionens verkningsgrad.)