ht_md_forht_f_md

 

OBS! Använd punkt (.) som decimalseparator.

 

Önskad linjärkraft (F)N
Önskad hastighet (V)mm/s
Kuggmodul (m)
Antal kuggar (z)
 
Delningsdiameter (Do)(DO=m*z)mm
Vridmoment (Do*F/2000)minst (Md)Nm
OBS! Kolla att kuggningens kapacitet räcker
Varvtal (n)1/s
1/min