ht_md_forht_f_md

OBS! Använd punkt (.) som decimalseparator.

Önskad linjärkraft (F) N
Önskad hastighet (V) mm/s
Kuggmodul (m)
Antal kuggar (z)
 
Delningsdiameter (Do)(DO=m*z) mm
Vridmoment (Do*F/2000)minst (Md) Nm
OBS! Kolla att kuggningens kapacitet räcker
Varvtal (n) 1/s
1/min