Sekretessinformation

Mekanex Maskin AB anser att säkerheten rörande dina personuppgifter vid användning av denna webbplats är viktigt och vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. I denna text informerar vi därför om hur dessa hanteras, vilka uppgifter vi sparar och vilka vi tar bort.

Insamling av data

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter under förutsättning att du inte kontaktar oss via frågeformuläret. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig men vi har ingen möjlighet att använda den på det sättet. Det förekommer att vi använder informationen för statistiska ändamål men enskilda användare är anonyma och identifieras inte.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Vissa sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll ex. videoklipp, bilder, cad-filer o.s.v. Inbäddat innehåll beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med dessa inbäddade innehåll inklusive spårning av din interaktion med detta innehåll om du har ett konto och är inloggad i fråga.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in genom webbplatsen är Mekanex Maskin AB, org.nr. 556717-5491, Sjöängsvägen 11, 192 72 Sollentuna, +46-(0)8-705 96 60. Vi följer svenska personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och övriga tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag.

Hävningsrätt m.m.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka bara i sådant fall ett e-postmeddelande till Mekanex Maskin AB enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Kontakt

Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakta oss

Personuppgiftsombud (Data Protection Officer) för Mekanex Maskin AB:

Mekanex Maskin AB
Personuppgiftsombud Staffan Franzén
Sjöängsvägen 11
192 72 Sollentuna
Telefon: +46-(0)8-705 96 60
E-post: staffan.franzen@mekanex.se

Den ständiga utvecklingen av Internet kan också kräva att innehållet i dessa villkor ändras. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.