Skruvdomkrafter sammansatta i lyftsystem är ett enkelt och drift-säkert sätt att få en helt synkroniserad lyftrörelse. Mekanex erbjuder kompletta lyftsystem baserade på skruvdomkrafter i ett mycket stort antal variationer. Varje system dimensioneras efter din applikation. Lyftvikter från några få kilo upp till hundratals ton är inga problem. Ifall standard inte räcker till så anpassas komponenterna efter dina speciella krav.

 

skruvdomkraftssystem