DTS2 är en vidareutveckling och ett komplement till det befintliga drivsystemet DTS. Det nya systemet klarar högre hastigheter och större laster samt att indexera snabbare. En polymerskruv driver vagnarna framåt vilka i sin tur sammanbinds av en stark rem. För applikationer med mycket snabba förflyttningar kan en servomotor kopplas till skruven och för krävande miljöer finns en rostfri version.