Domkrafter går att använda i många lyftapplikationer, men kommer bäst till sin rätt vid större laster och måttliga hastigheter. Vi kommer i våra kommande nyhetsbrev titta lite djupare på just domkrafter och alla möjligheter som finns med dem.

Två olika utföranden

En standarddomkraft har trapetsskruv och går att få i två olika utföranden. Grundutförande är den vanligaste typen där trapetsskruven rör sig upp och ner. Den andra varianten är där muttern rör sig upp och ner och trapetsskruven är roterande, den kallas då för löpmutterutförande. I detta utförande har man oftast spindeländen lagrad för att få en stabil konstruktion.

Grundutförande

Löpmutterutförande

Ta hänsyn till domkraftens starka och svaga sidor

Vid dimensionering är det en fördel om man redan på konstruktionsstadiet tar hänsyn till domkraftens starka och svaga sidor. Domkraften är bäst på dragande last varför en hängande konstruktion med domkraftshuset i toppen är att föredra om det är möjligt. Tryckande last fungerar bäst om det är korta slag, men fungerar även vid längre slag om man kan gå upp i dimension på domkraften. Domkraften är även dålig på att ta sidokrafter, så även här är det bra att tänka till hur konstruktionen ser ut så att man får plats med någon form av gejder som tar dessa sidokrafter. Vid mycket korta slag brukar det dock fungera utan gejder, men även här kan man behöva gå upp i storlek på domkraften.

För att hindra medrotation av spindel/mutter måste dessa komponenter ha någon form av låsning. Oftast går det att lösa enkelt i konstruktionen, men vi kan även leverera domkrafter med intern vridförankring.

Vanliga hastigheter för standarddomkrafter

Vanliga hastigheter för standarddomkrafter med trapetsskruv är 0,5–2,5 m/min. Det finns även trapetsskruv med dubbla ingångar och då kan man komma upp i ca 5 m/min. Ska det gå fortare finns det även kulskruv som alternativ. Använder man kulskruv krävs det även någon form av broms då kulskruven har hög verkningsgrad och inte är självhämmande. Domkrafter med trapetsskruv är i praktiken ofta självlåsande.

Huset på domkraften består av en snäckväxel och som standard finns den med två olika utväxlingar, låg och hög. Den lägre är ofta 6:1 och den högre vanligtvis 24:1. Är det en applikation som kräver lite högre hastighet väljer man såklart 6:1. Går det långsammare väljer vi 24:1 som även klarar sig med en svagare motor.

Exempel 1

Domkraft SG 30 med lasten 30 kN, spindel Tr 30×6 (Stigning = 6 mm)
Utväxling 6:1 Motor 4-polig (1400 rpm) ger (1400 x 6 /6)=1400. Här ser vi att stigningen på trapetsskruven är samma som utväxlingen, så den linjära hastigheten blir 1400 mm/min.
Kräver en motor på ca 2,5 kW

Exempel 2

Domkraft SG 30 med lasten 30 kN, spindel Tr 30×6 (Stigning = 6 mm)
Utväxling 24:1 Motor 4-polig (1400 rpm) ger (1400 x 6 /24) = 350. Samma stigning på trapetsskruven, men annan utväxling så här får vi endast 350 mm/min.
Kräver en motor på ca 1 kW

Drivning av domkrafter

Drivningen av domkraften sker oftast med en vanlig trefasmotor 3×400 V, men även handvevat är vanligt. Något att tänka på vid handvevat är utväxlingen på snäckväxeln; är utväxlingen hög kan det bli många varv att veva och är den för låg blir det för tungt. Om det är möjligt kan man gå på den högre utväxlingen och använda en vanlig skruvdragare.

Normal driftcykel för en domkraft är ca 20 % per timme. Vid högre driftcykel får vi välja kulskruv i stället och i vissa fall även byta ut snäckväxeln mot transmission med högre verkningsgrad.

Grunddata domkrafter

 • Last 2,5-3000 kN
 • Slaglängd upp till 6 m
 • Alla monteringslägen är möjliga
 • Även i rostfritt utförande
 • Hastighet upp till 2,5 m/min för standardutförande
 • Kundanpassat efter önskemål
 • Fyra olika utföranden
 • Flera olika utföranden på spindelände

Exempel på några tillval

 • IEC-fläns och servofläns för motor (1)
 • Handvev (2)
 • Skyddsbälgar (3)
 • Ändlägesbrytare (4)
 • Säkerhetsmutter (5)
 • Vridförankring med fyrkantsrör (6)
 • Ändlägesstopp (7)
 • Svivelplatta (8)
 • Svivelkonsol (9)

1. IEC-fläns och servofläns för motor

2. Handvev

3. Skyddsbälgar

4. Ändlägesbrytare

5. Säkerhetsmutter

6. Vridförankring med fyrkantsrör

7. Ändlägesstopp

8. Svivelplatta

9. Svivelkonsol

Behöver ni hjälp att hitta rätt domkraftslösning till ert projekt så hjälper vi på Mekanex gärna till. Kontakta oss på info@mekanex.se eller ring 08-705 96 60.