Staffans reflektioner inför 2024

Så har vi kommit ett par månader in på det nya året och med det har vi nya möjligheter och nya utmaningar att förhålla oss till. Världsläget är återigen oroligt och det återstår att se vad som händer. Ska 2024 åtminstone bli ett någorlunda normalt år utan pandemi och allvarliga materialbrister? Och kanske en återgång till mer normala ledtider? En del tyder på det, men efter ett par resor i Europa under inledningen av 2024 för att upprätthålla kontakten med våra viktigare leverantörer, så kan jag konstatera att det fortfarande finns utmaningar.

Det är inte bara i Sverige som man klagar på höga energipriser. Många länder är starkt beroende av naturgas för att producera el och den marknaden är fortsatt kraftigt påverkad av relationerna med Ryssland. En del energiintensiv industri, exempelvis gjuterier, har periodvis hållit stängt på grund av att höga energipriser har gjort produktionen olönsam. Detta påverkar självklart tillgången på insatsvaror även i våra produkter som emellanåt får mycket långa ledtider.

Marknadsdynamik och anpassning

Det nya ekonomiska landskapet, där pengar inte längre är ”gratis”, har lett till en viss avmattning i efterfrågan. Både inom Mekanex och hos våra leverantörer märker vi en minskad orderingång, vilket förväntas leda till kortare ledtider på sikt. Även om några av våra partners överväger arbetsminskning, fortsätter vi på Mekanex att satsa framåt och har nyligen välkomnat Ismail Mahhou som en ny försäljningsingenjör till vårt team.

Fokus på Vinkelväxlar

I detta nyhetsbrev vill vi också lyfta fram vår omfattande kollektion av vinkelväxlar. Från aluminiumhus till robusta gjutjärnsväxlar, samt växlar med såväl rostfria axlar som rostfria hus. Vi har även stora möjligheter att anpassa dem efter era behov. Det kan vara tätningar i något särskilt material, flänsar med andra dimensioner eller genomgripande förändringar som till exempel en vinkelväxel som inte har 90 graders vinkel. Det sistnämnda kräver naturligtvis en viss volym för att vara ekonomiskt försvarbart, men det går. Har du behov av vinkelväxlar ta gärna kontakt med någon av våra kunniga ingenjörer, så hjälper vi dig.

Tack för att du är en del av vår resa!

Staffan Franzén, VD
staffan.franzen@mekanex.se
Tel: 08-705 96 68
Mobil: 070-842 86 68

Prenumerera på Mekanex nyhetsbrev!

Ta del av våra senaste produktnyheter och populära guider genom att prenumerera på Mekanex nyhetsbrev!

Prenumerera på Mekanex nyhetsbrev!

Ta del av våra senaste produktnyheter och populära guider genom att prenumerera på Mekanex nyhetsbrev!

Läs fler liknande inlägg