Cylindriska kugghjul används för att få en utväxling och för att överföra ett moment. Generellt kan sägas att desto större moment desto kraftigare kugg på hjulet. Rörelsen överförs mellan parallella axlar.

 

  • Moduler: 0,5–8,0
  • Kuggbredd: 3–60 mm
  • Material: Mässing, stål, rostfritt stål och plast

 

Andra moduler och dimensioner på förfrågan.

Kugghjul
Kontakt för mer info

 

Kuggtyp

Våra standardhjul är tillverkade med evolventkugg, ingreppsvinkel 20°.

 

Överförbart vridmoment

Kugghjulets förmåga att överföra moment påverkas av flera faktorer. Kuggmodul, kuggbredd, material och värmebehandling har inverkan på kuggens hållfasthet. Dessutom beror livslängden på noggrannhet i montering och smörjning. De angivna vridmomenten är beräknade vid 200 min-1. Värdena baseras på säkerhetsfaktorer 1,4 för kuggrot och 1,0 för kuggflank. Vid val av kugghjul utgår man alltid från det lilla hjulets belastning. Allmänna drifts- och säkerhetsfaktorer tillämpas.

 

Drifts- och säkerhetsfaktorer

Normal säkerhet (S) = 1,0
Belastning (fb) vid 8 timmars drift/dygn = 1,2

 

Axelavstånd

Vid montering måste hänsyn tas till axelavståndet (DIN 3964). Som riktlinjer gäller:
± 0,03 mm för axelavstånd till 40 mm
± 0,04 mm för axelavstånd till 100 mm
± 0,05 mm för axelavstånd till 250 mm
± 0,06 mm för axelavstånd över 250 mm

 

Bearbetning av kugghjul

Axelhålet är centrerat i förhållande till toppdiameter. Vid bearbetning skall kugghjulet uppspännas med mjuka backar på ytterdiametern. Uppspänningen får ej ske på navets yttre diameter, då denna ej är centrerad i förhållande till kuggningen.

 

Beteckningar

a = Axelavstånd
b = Kuggens bredd
Do = Delningsdiameter
Dk = Toppdiameter
i = Utväxlingsförhållande
k = Kuggens topphöjd (mm) = modulen
KF = Kuggens fothöjd = 1,25 • modulen
KT = Kuggens totala höjd = 2,25 • modulen
m = Modul
n = Varvtal (min-1)
t = Kuggdelning (mm)  = modul • π
z = Kuggtalcylindriska_kugghjul_berakning

 

Modulen m = t/π
Delningsdiameter Do = m • z
Toppdiameter Dk = Do + 2 • m
Axelavstånd a = (Do1 + Do2) / 2 = m • (z1 + z2) / 2
Utväxlingsförhållande i = z2 / z1 = Do1 / Do2 = n1 / n2

 

Exempel

I en maskin vill vi använda cylindriska kugghjul för en reduktion av ingående varvtalet från en elektrisk motor med följande data:
P = 0,63 kW
n1 = 1420 min-1

 

Vi har funnit att ett lämpligt kuggtal på drivhjulet från motorn är 15 tänder.
Önskat utgångsvarvtal n2 = 710 min-1

 

Kuggtalet på utgångshjulet blir:
z2 = (z1 • n1) / n2 = (15 • 1420) / 710 = 30 tänder

 

Beräkning av lämplig modul:
Momenten Mv eff = 9550 • (PkW / n) = 9550 • (0,65 / 1420) = 4,4 Nm

P = (kW) n = (min-1)

 

Konstruktörskatalogen

PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M05_Automatic_Steel
Modul 0,5 - Automatstål
https://www.mekanex.se/wp-content/uploads/2016/11/cad-bibliotek.png

true

PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M05_Brass
Modul 0,5 - Mässing


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M05_Polyacetal
Modul 0,5 - Polyacetal


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M07_Brass
Modul 0,7 - Mässing


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M10_Brass
Modul 1 - Mässing


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M10_Hostaform
Modul 1 - Hostaform


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M10_Polyacetal
Modul 1 - Polyacetal


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M10_Steel
Modul 1 - Stål


PTABLE_Spur_Gear_M1_Stainless_Steel
Modul 1 - Rostfritt Stål


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M15_Hostaform
Modul 1,5 - Hostaform


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M15_Polyacetal
Modul 1,5 - Polyacetal


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M15_Steel
Modul 1,5 - Stål


PTABLE_Spur_Gear_M1_5_Stainless_Steel
Modul 1,5 - Rostfritt Stål


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M20_Hostaform
Modul 2 - Hostaform


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M20_Polyacetal
Modul 2 - Polyacetal


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M20_Steel
Modul 2 - Stål


PTABLE_Spur_Gear_M2_Stainless_Steel
Modul 2 - Rostfritt Stål


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M25_Steel
Modul 2,5 - Stål


PTABLE_Spur_Gear_M2_5_Stainless_Steel
Modul 2,5 - Rostfritt Stål


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M30_Hostaform
Modul 3 - Hostaform


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M30_Polyacetal
Modul 3 - Polyacetal


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M30_Steel
Modul 3 - Stål


PTABLE_Spur_Gear_M3_Stainless_Steel
Modul 3 - Rostfritt Stål


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M40_Polyacetal
Modul 4 - Polyacetal


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M40_Steel
Modul 4 - Stål


PTABLE_Spur_Gear_M4_Stainless_Steel
Modul 4 - Rostfritt Stål


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M50_Steel
Modul 5 - Stål


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M60_Steel
Modul 6 - Stål


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M80_Steel
Modul 8 - Stål


CAD-konfigurator för kugghjul

Detta är en generell kugghjulskonfigurator som bygger upp kugghjulet enligt dina egna önskemål. De kugghjul som skapas här är inga standardkugghjul vilket innebär att det inte är helt säkert att dessa innefattas av Mekanex sortiment. Efter filnamnet som skapas läggs "special" till för att påvisa att detta är ett specialhjul.
cylindriska_kugghjul_skiss