3-delad axelkoppling för allmänna applikationer. Denna kopplingstyp dämpar vibrationer, momentstötar och kompenserar monteringsfel. Har elastiska element av Adipren eller Buna-N och är galvaniskt avskild. Passar för applikationer som motordrifter, pumpar, positioneringar mm. Finns för höga moment.

 

Följande frågor bör beaktas vid val av axelkoppling:

 

Förekommer axiell/radiell avvikelse?
Vilket moment och varvtal skall överföras?
Får den plats i aktuellt utrymme?

 

Stoppskruv/klämfläns

Koppling med stoppskruv kan med fördel väljas om kopplingen skall monteras på en axel med fasning eller kilspår. Klämfläns bör väljas vid reverserande drift, annars är skillnaden mellan stoppskruv och klämfläns obetydlig, enda skillnaden är att koppling med stoppskruv kan vara svårare att avlägsna från axeln.

Klokopplingar
Kontakt för mer info

 

Material

Elastomerkors: 98° Shore A (röd), tål permanent temp. På -28 till +90°C (max tillfällig -38 till +120°C)
Kopplingshalvor: Aluminium storlek 5–38
Stål storlek 42–65
Kilspår: SMS 2305 (lagerstandard)

 

Egenskaper

  • Glappfria
  • Vibrationsdämpande
  • Kompenserar axiella, radiella och vinkelavvikelser
  • Finns i rostfritt

 

Klokoppling typ WKEG – stoppskruv

 

teknisk_info_klokopplingar

 

 

Klokoppling typ WKEN – klämnav

 

teknisk_info_klokopplingar_wken

 

Konstruktörskatalogen

 

Leverantörskataloger