3-delad axelkoppling för allmänna applikationer. Denna kopplingstyp dämpar vibrationer, momentstötar och kompenserar monteringsfel. Har elastiska element av Adipren eller Buna-N och är galvaniskt avskild. Passar för applikationer som motordrifter, pumpar, positioneringar mm. Finns för höga moment.

 

Följande frågor bör beaktas vid val av axelkoppling:

 

Förekommer axiell/radiell avvikelse?
Vilket moment och varvtal skall överföras?
Får den plats i aktuellt utrymme?

 

Stoppskruv/klämfläns

Koppling med stoppskruv kan med fördel väljas om kopplingen skall monteras på en axel med fasning eller kilspår. Klämfläns bör väljas vid reverserande drift, annars är skillnaden mellan stoppskruv och klämfläns obetydlig, enda skillnaden är att koppling med stoppskruv kan vara svårare att avlägsna från axeln.

Klokopplingar
Kontakt för mer info