Snäckhjul och snäckskruv bildar en växel med axlar i 90° vinkel. Fördelen med att använda snäckhjul är att utväxlingen i ett steg kan vara stor. Utväxlingsförhållandet beror på snäckhjulets kuggtal och antalet ingångar.

 

Standardsnäckhjul och
snäckskruvar

 • Moduler: 0,5–2,0
 • Kuggtal: Max 100 st
 • Ingångar: 1 eller 2
 • Axelavstånd: 8,5–87,5 mm
 • Utväxlingar: 7,5:1–100:1
 • Material: Snäcka i stål, hjul i brons

Precisionssnäckhjul och
snäckskruvar

 • Moduler 1,0–4,0
 • Snäcka i stål, hjul i mässing eller
  hjul med nav av stål och kuggar i tennbrons
 • Kuggtal max 47 st
 • 1–8 ingångar
 • Axelavstånd 30–120 mm
 • Utväxlingar 4,63:1–47:1
Snäckhjul och skruvar
Kontakt för mer info

 

Snäckhjulet är konstruerat enligt samma regler som det cylindriska kugghjulet. Snäckan som är en ändlös skruv har en eller flera ingångar. Den löper mot ett hjul, vars kuggar är formade efter snäckans gänga. Effekten överförs från snäckan till hjulet, varför det är snäckan som är drivande. För varje varv som snäckan roterar, vrider sig hjulet en vinkel, vilket motsvarar antalet kuggar som snäckan har gängor. Snäckans flankvinkel är normalt 30°.

 

Utväxlingsförhållande

i
=
n1/n2     =       Z/g
n1
=
Snäckans varvtal
n2
=
Hjulets varvtal
Z
=
Hjulets kuggantal
g
=
Snäckans gängantal
α
=
Snäckans stigningsvinkel, tgα = kuggdelning / (π • Do)
m
=
Modul = kuggens topphöjd = k
t
=
Kuggdelning = 3,14 • m
do
=
Hjulets delningsdiameter = Z • m
dk
=
Hjulets ytterdiameter = (Z + 2)m
Do
=
Snäckans delningsdiameter = Dk – 2m
Dk
=
Snäckans ytterdiameter = Do + 2m
h
=
Snäckans gängdjup = 2,166 • m
A
=
Centrumavståndet = (do+Do)/2
teknisk information snäckhjul

Exempel

Vi skall konstruera en snäckväxel med utväxlingsförhållande 40:1. Delningen skall utföras enligt modul 1,5 och snäckskruvens ytterdiameter skall vara 28 mm.

 

t
=
3,14 • 1,5 = 4,710 mm
do
=
40 • 1,5 = 60 mm
Dk
=
28 mm
Do
=
28 – (2 • 1,5) = 25 mm
h
=
2,166 • 1,5 = 3,249 mm
tgα
=
4,710/(3,14 • 25) = 0,060 mm
A
=
(60 + 25)/2 = 42,50 mm

 

Verkningsgrad

Snäckväxelns totala verkningsgrad η kan delas upp i lagrens verkningsgrad η1 och snäckans verkningsgrad ηs.

 

η
=
η1 • ηs
ηs
=
tgα/t(α+ϖ)