Plaromaster är en mekanisk kulvariator uppbyggd genom att kulor pressas mot två skivor som i sin tur överför momentet från in- till utgångsaxeln. Genom sinnrik mekanisk konstruktion ökar kulornas tryck mot skivorna vid ökat överförbart moment. Detta i kombination med en speciell olja som både smörjer och har vidhäftande egenskaper, gör att variatorn inte kan slira inom märkmomentet.

 

Denna unika konstruktion gör att variatorn kan ställas till exakt 0 min-1 samt att det överförbara momentet ökar med reduktion, precis som en vanlig växel.

Kulvariatorer
Kontakt för mer info