Koniska kugghjul kan användas för att överföra vridmoment mellan axlar, som korsar i sin förlängning i 90° vinkel. I vårt sortiment av koniska kugghjul ingår:

 

  • Moduler: 0,5–5,0 raka kuggar
  • Utväxlingsförhållanden: 1:1–1:5
  • Material: stål, mässing och plast
Koniska kugghjul
Kontakt för mer info

 

En konisk kuggväxel är en växel som har korsade axlar i sin förlängning. Detta erfordrar i de flesta fall en fribärande lagring. Därmed måste förhållandevis grova axlar användas. Lagring måste ske på bägge sidor av hjulet.  Dessutom krävs det dubbel lagring på drivaxeln. Alla koniska kugghjul får en axelkraft i riktning mot sitt nav. Därför måste lagret tåla att ta upp denna kraft. Vid inbyggnad måste måttet A beaktas extra noga. Vid felaktig inbyggnad sker en mycket snabb förslitning av hjulen och redan vid ett lågt varvtal uppstår en störande ljudnivå. Detsamma gäller när hjulen monteras med en felaktig vinkel.

 

Beteckningar

Dt, dt = Delningsdiameter
Da, da = Ytterdiameter
t = Delning
b = Kuggbredd
M = Modul för yttre kuggdelning
m = Modul för inre kuggdelning
Z, z = Kuggtal på stora respektive lilla hjulet
α, α1 = Delningscirkelns kuggvinkel
β, β1 = Kuggtoppens vinkel

Beteckningar för koniskt kugghjul

 

Stora hjulet

Dt = Z • M
tgα = Dt/dt eller Z/z
tgβ = (2 • sin α)/Z
Da = 2 • M • cos α + Dt
M = t/π  eller   Dt/Z
m = (Dt – b • sin α)/Z

Lilla hjulet

dt = z • M
tgα1 = dt/Dt eller z/Z
tgβ1 = (2 • sin α1)/z
da = 2 • M cos α1 + dt
M = t/π  eller  dt/z
m = (dt – b • sin α1)/z

 

Korrekt inbyggnadsmått

En korrekt inbyggnad av koniska kugghjul.

För litet inbyggnadsmått

Koniska kugghjul med för litet byggnadsmått.

För stort inbyggnadsmått

Koniska kugghjul med för stort inbyggnadsmått.

Konstruktörskatalogen

PTABLE_Bevel_Gear_1-1
Koniska kugghjul, Utväxling 1:1 (=A)
https://www.mekanex.se/wp-content/uploads/2014/05/koniska-kugghjul-ritning.jpg

true
PTABLE_Bevel_Gear_1-1_25
Koniska kugghjul, Utväxling 1:1,25 (=B)

475
PTABLE_Bevel_Gear_1-1_5
Koniska kugghjul, Utväxling 1:1,5 (=C)

545
PTABLE_Bevel_Gear_1-1_Hostaform
Koniska kugghjul, Formsprutade - Utväxling 1:1 (=A)

445
PTABLE_Bevel_Gear_1-2
Koniska kugghjul, Formsprutade - Utväxling 1:2 (=D)

540
PTABLE_Bevel_Gear_1-2_5
Koniska kugghjul, Utväxling 1:2,5 (=E)

540
PTABLE_Bevel_Gear_1-3
Koniska kugghjul, Utväxling 1:3 (=F)

520
PTABLE_Bevel_Gear_1-3_5
Koniska kugghjul, Utväxling 1:3,5 (=G)

450
PTABLE_Bevel_Gear_1-3_Hostaform
Koniska kugghjul, Formsprutade - Utväxling 1:3 (=F)

360
PTABLE_Bevel_Gear_1-4
Koniska kugghjul, Utväxling 1:4 (=H)

455
PTABLE_Bevel_Gear_1-4_Hostaform
Koniska kugghjul, Formsprutade - Utväxling 1:4 (=H)

323
PTABLE_Bevel_Gear_1-5
Koniska kugghjul, Utväxling 1:5 (=L)

422